శ్రీదీపిక

గురువారం, జులై 12, 2007

 

తెలుగు e-వార్తా పత్రికల శకం

తెలుగు e-వార్తా పత్రికల శకం మొదలు అయినట్టు కనిపిస్తోంది. వార్త దీనిని ప్రారంభించింది. తరువాత  ఆంద్రజ్యోతి ,ఇప్పుడు ఇక ఈనాడు వంతు. ఇక  పోతే ఆంధ్రజ్యోతి , వార్త ఒకడి దగ్గర నుండే కొన్నట్టున్నారు .
ఈ-పేపరు లో నాకు నచ్చినవి:
  • PDF లో కి ఎక్స్ పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు.
  • Achieves మైన్ టైన్ చెయ్యవచ్చు.
  • మనకు నచ్చిన ఆర్టికల్  ఈ- మెయిల్ చెయ్యవచ్చు.
ఈ-పేపరు లో నాకు నచ్చనవి:
  •  ఎవరూ యునీకోడ్ వుపయోగించడం  లేదు.(అందువల్ల భవిష్యత్తు లో Search చేసు కోవడం కుదరదు. యునీకోడ్ లో చదవడం కోసం  http://uni.medhas.org వుండనే వుంది. )
  • ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం  తెలుగు పేపరు నెట్ లో చదవడానికి బొమ్మలలో (Images) వుపయోగించేవాళ్ళం.ఇప్పుడు కూడా అదే పద్దతి.
  • ఈనాడు ౩ నెలలు ఫ్రీ . సంవత్సరానికి ౧౦౦ (వంద)  రూపాయలు .(కొత్త లో అందరూ అంతే).
భవిష్యత్తు లో Expect చేయగలిగినవి:
  • ఈనాడు వాడు RSS ఫీడు లింకు ఇంకా యాక్టివేట్ చేయలేదు. కాబట్టి అది త్వరలోనే రావచ్చు.
  • ఫ్రీ  గా చదువు కో గలగడం.
Technical backlogs :
  • Even they made  Login as must. Without Login also you can see get the pages.(Because they are following strict naming convention.).Server is not checking whether the person is logged in are not(for sending images to clients.).This can be prevented by adding HTTP handlers to the images extensions. (I know at IIS level only.Every body is using PHP.I have no knowledge in it).
వీటి కి లింకు లు:

--
Dileep.M
E-mail:      m.dileep@gmail.com ,
Phone:     +91- 9926 33 44 64.
WebSite:   http://mdileep.googlepages.com
Blog:         http://mdileep.wordpress.com
MPOnline Ltd. , http://www.mponline.gov.in

వ్యాఖ్యలు: వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చెయ్యి వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చెయ్యి [Atom]

<< హోమ్

ఆర్కైవ్‌లు

July 2007   August 2007   September 2007   November 2007   December 2007   October 2014  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చెయ్యి పోస్ట్‌లు [Atom]


Visitors