శ్రీదీపిక

శనివారం, సెప్టెంబర్ 01, 2007

 

Bookmarks

AJAX RSS READER
ASP ALLIANCE
ASP Classes
ASP Real World
ASP RealWorld
ASP Rich Components
Brinkster.net
ClustrMaps - Admin
Daily Image
Developer
DHTML
Dileep's Homepage(FreeWeb)
Dileep's HomePage(Google)
Dileep's Live Space
DotNet API
DotNetBips.com :: The .NET Knowledge Base
Effective ToolBar
Employees.org
Feed Burner
Fickr
FileFormat
Flash RSS Reader
FontForge
Free Web Hosting Guide
FreeDNS - Free DNS - Dynamic DNS - Static DNS s...
FreeSoft
Freshmeat.net
Google Custom Search
Google Web Toolkit - Build AJAX apps in the Jav...
Great Andhra
Guruji
Image Processing Lab
Indian Railways Online Passenger Reservation Site Providing ...
JAva Scripts
JavScript
LiveJournal
More BookMarks
MSDN Connection
MSDN JavaScript
Online PDF Reader
PC World - The 100 Best Products of 2005
Photos
Planet
Port 25
ProseTech.com
RapidShare
ReadHTML
REGex TESTER v1.5.1 - test/validate regular exp...
Regular Expression Library
Sanp
SaveFile
Site Point
Telugu Type Pad - Vishal Monpara
Templete Help
TutorialIndex
UpLoad Anything
Upload multiple files using the HtmlInputFile c...
Walkin
WebReference
Welcome to employees.org — Employees.org
Windows XP Validator Cracker
Windows Live
XML
Yahoo! Telugu
ఈ వార్త
ఈమాట గ్రంధాలయం(EEMaata Library)
తెలుగు Dictionary
తెలుగు MSN
తెలుగు OneIndia
తెలుగు జర్నల్
తెలుగు ఫాంట్లు(Telugu Fonts)
తేనెగూడు
నా మదిలో ...: వెబ్ హోస్టింగ్, సాఫ్ట్ వేర్లు, వగ...
నీతి కధలు
ప్రజాకళ
భక్తి(Bhakthi)
మాగంటి వారి ఇల్లు
వెబ్ ప్రపంచం


--
Dileep.M
E-mail:       m.dileep@gmail.com,
Phone:     +91- 9926 33 44 64.
WebSite:   http://mdileep.googlepages.com
Blog:         http://mdileep.blogspot.com

వ్యాఖ్యలు: వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చెయ్యి వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చెయ్యి [Atom]

<< హోమ్

ఆర్కైవ్‌లు

July 2007   August 2007   September 2007   November 2007   December 2007   October 2014  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

దీనికి సబ్‌స్క్రయిబ్ చెయ్యి పోస్ట్‌లు [Atom]


Visitors